• Miljö & certifieringar

    Miljö & certifieringar

Hållbarhet & certifieringar

Självklart tar vi miljön på största allvar. Det är inte bara viktigt för oss att vara stolta över vad vi åstadkommit, utan att aktivt arbeta för ständiga förbättringar. Vår produktion ligger i den industriella framkanten i miljöhänseende och bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör vår verksamhet.

Hållbarhetsarbetet på våra företag

I våra svenska produktionsanläggningar är miljöhänsyn en central del av verksamheten och vi arbetar på olika sätt med en resurssnålare hantering. Det finns ett långtgående samarbete med ett flertal företag inom återvinningsindustrin. Restavfall från produktionen blir exempelvis djurfoder eller används till framställning av biogas. Vi är certifierade för KRAV och ekologisk produktion och använder enbart grön el. 

Aviko Group arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor. Anläggningarna är kvalitetscertifierade enligt BRC och IFS. Läs hållbarhetrapporten för 2021»


Certifieringar

FSSC 22000
FSSC 22000 är en ISO-standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin. Genom att arbeta enligt denna standard säkerställer vi att produkterna är säkra. Vår anläggning 3N Produkter är certifierad enligt denna standard. Aviko-anläggningarna i Holland är certifierade enligt BRC och IFS som är likvärdiga standarder.

Ekologiskt
Ekologiska produkter är producerade enligt EU-direktiven för Ekologisk produktion och förädling. 3N Produkter är certifierade för ekologisk produktion.

KRAV-certifiering
KRAV-märket visar att produkterna är producerade på ekologisk grund med extra höga krav på hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. 3N Produkter är certifierade för att producera KRAV-märkta produkter.

SMAK
SMAK-märket visar att nationella kvalitetsregler som uppfyller Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets krav följs. Dessutom måste potatisbranschens egna och strängare kvalitetsnormer uppfyllas. SMAK-märkt potatis är frisk och sorttypisk potatis med goda kokegenskaper samt rätt form och färg.