• Miljö & certifieringar

    Miljö & certifieringar

Hållbarhet 

Självklart tar vi miljön på största allvar. Det är inte bara viktigt för oss att vara stolta över vad vi åstadkommit, utan att aktivt arbeta för ständiga förbättringar. Vår produktion ligger i den industriella framkanten i miljöhänseende och bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör vår verksamhet.

Aviko Group arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor. Anläggningarna är kvalitetscertifierade enligt BRC och IFS. Läs den senaste hållbarhetrapporten här»