• Om oss

    Om oss

Samarbetspartners

Vår främsta samarbetspartner är Kost & Näring som är en branschorganisation för Sveriges kostchefer, en yrkesgrupp som dagligen ansvarar för miljontals måltider i offentliga verksamheter runtom i landet, från förskolor till äldreboende.

Vi känner en stor trygghet i att ha ett tätt samarbete med Kost & Näring där det finns en stor kompetens. Inte minst kunnigheten och kännedomen om kraven och önskemålen från köken och deras matgäster. Avikos expertis och stora flexibilitet inom potatis- och rotfruktssortimentet tillsammans med Kost & Närings totalkompetens borgar för en mer klimatsmart, hälsosam och god måltidslösning med läckra knölar från jord till bord.


Sponsring

Aviko stödjer Barncancerfonden. Bidraget önskar vi ska lysa upp tillvaron för många barn och dess familjer. Barncancerfonden kommer att kunna satsa med ännu större kraft på forskning, utbildning och information. 

Syftet med vår sponsring är att stärka vårt varumärke genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter, som en del i den övriga långsiktiga marknadsföringen. Sponsring är en viktig del för oss i arbetet med att profilera oss som arbetsgivare. I största möjliga mån ska sponsringen vara i linje med vår affärsidé, vår vision och våra värderingar.

Vi prioriterar sponsring av breda verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor. Vi strävar efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.

Vi vill genom vår sponsring bidra till en lite bättre vardag för människor runt oss. Det innebär att vi stöttar sammanhang som hjälper människor att må bättre fysiskt och psykiskt. Med sponsring avses ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Om sponsringen inte gynnar affären ska det vara ett lokalt engagemang.

 

 

 

Samarbetspartners

Sponsring