• Vi ♥ Potatis

    Vi ♥ Potatis

Samarbetspartners

Vår främsta samarbetspartner är Kost & Näring som är en branschorganisation för Sveriges kostchefer, en yrkesgrupp som dagligen ansvarar för miljontals måltider i offentliga verksamheter runtom i landet, från förskolor till äldreboende.

Aviko Nordens mål med samarbetet med Kost & Näring är att hjälpa till i vardagen för att kunna servera den bästa maten till matgästerna. Främst vill vi göra det i form av besök, men vi har också tagit fram material som t.ex. en lathund för hjälp vid anbud. Dessutom så erbjuder vi en potatisskola med fokus på hantering och förvaring för att kunna servera den godaste potatisen.

Sponsring

Barncancerfonden: Aviko Norden stödjer Barncancerfonden. Bidraget önskar vi ska lysa upp tillvaron för många barn och dess familjer. Barncancerfonden kommer att kunna satsa med ännu större kraft på forskning, utbildning och information. 

Syftet med vår sponsring är att stärka vårt varumärke genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter, som en del i den övriga långsiktiga marknadsföringen. Sponsring är en viktig del för oss i arbetet med att profilera oss som arbetsgivare. I största möjliga mån ska sponsringen vara i linje med vår affärsidé, vår vision och våra värderingar.

Vi prioriterar sponsring av breda verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor. Vi strävar efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.

Vi vill genom vår sponsring bidra till en lite bättre vardag för människor runt oss. Det innebär att vi stöttar sammanhang som hjälper människor att må bättre fysiskt och psykiskt. Med sponsring avses ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Om sponsringen inte gynnar affären ska det vara ett lokalt engagemang.

 

 

 

Samarbetspartners

Sponsring