• Avikos nyheter

    Avikos nyheter

Nyheter

BFF - Klimatsmart temavecka för skolor

Publicerat den 15 mars 2017

BFF - Best Food Forever

Tillsammans med skolor i Sveriges kommuner vill vi göra barn och ungdomar uppmärksamma på klimat-, miljö- och hälsofördelar med potatis och rotfrukter i skolmaten. I samarbete med Kost & Näring har vi utvecklat en klimatsmart temavecka, på temat BFF – Best Food Forever.                

Best Food Forever, eller kort och gott BFF, är en färdig temavecka för hälsosamma och klimatsmarta måltider med rotfrukterna i centrum. Utöver menyer och näringsberäknade recept, ingår även olika typer av informationsmaterial i konceptet.

Syftet med BFF är att uppmuntra gästerna till diskussion och reflektion kring maten vi äter, hur de val vi gör påverkar både miljön och den egna hälsan. Målet har varit att skapa en temavecka som man verkligen kan lära sig något av.

 

Samarbete med Munkedal

BFF har utvecklats med stöd av måltidsverksamheten i Munkedals kommun, där Gunilla Martinsson är kostchef. Hon är även med i Kost & Närings fokusgrupp Förskola/skola. Gunilla och hennes personal har kommit med synpunkter på smak, konsistens, utseende och namngivning. 

Gunilla Martinsson, kostchef, om första temaveckan BFF i Munkedal: 

    – För måltidsverksamheten i Munkedal har det varit otroligt inspirerande och roligt att få delta i workshops om klimatsmarta rätter och därefter få planera in en temavecka för våra verksamheter. Flera av produkterna var för verksamheten helt nya och krävde ibland nytt tänk i köken, men våra kockar har bara upplevt arbetet positivt. Att lägga om våra menyer till mer hållbara känns oerhört prioriterat och viktigt. Materialet som användes kändes modernt och tidsenligt och barn/ungdomar är väl förtrogna med BFF-begreppet, det som ändå var den stora framgångsfaktorn var dialogen kring materialet ihop med pedagogerna. Vi kan bara stava denna vecka med ett ord: Succé…. Vi har fått fantastisk respons från både elever, pedagoger samt föräldrar – vårt arbete med måltidspedagogik fick en rejäl skjuts framåt. Tack för gott samarbete Aviko!