• Miljö & certifieringar

    Miljö & certifieringar

Miljö & certifieringar

Självklart tar vi miljön på största allvar. Det är inte bara viktigt för oss att vara stolta över vad vi åstadkommit, utan att aktivt arbeta för ständiga förbättringar. Vår produktion ligger i den industriella framkanten i miljöhänseende och bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör vår verksamhet.

Miljöarbetet på våra företag

Hos Aviko och 3N Produkter är miljöhänsyn en central del av verksamheten. Det finns ett långtgående samarbete med återvinningsindustrin. Restavfall från produktionen blir exempelvis djurfoder eller används till framställning av biogas och biogas används för uppvärmning av produktionsanläggningen i Helsingborg. El kommer från 100% förnyelsebara källor.

Vi tar vårt producentansvar på allvar och är därför anslutna till TMR AB som är ett företag som arbetar med insamling och återvinning av förpackningar. 3N är certifierade för KRAV-produktion.

Aviko Holland arbetar kontinuerligt med miljöfrågor. Företaget är kvalitetscertifierade enligt BRC och IFS.


Certifieringar

FSSC 22000
FSSC 22000 är en ISO-standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin. Genom att arbeta enligt denna standard säkerställer vi att produkterna är säkra. Vår anläggning 3N Produkter är certifierad enligt denna standard. Aviko-anläggningarna i Holland är certifierade enligt BRC och IFS som är likvärdiga standarder.

Ekologiskt
Ekologiska produkter är producerade enligt EU-direktiven för Ekologisk produktion och förädling. 3N Produkter är certifierade för ekologisk produktion.

KRAV-certifiering
KRAV-märket visar att produkterna är producerade på ekologisk grund med extra höga krav på hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. 3N Produkter är certifierade för att producera KRAV-märkta produkter.

SMAK
SMAK-märket visar att nationella kvalitetsregler som uppfyller Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets krav följs. Dessutom måste potatisbranschens egna och strängare kvalitetsnormer uppfyllas. SMAK-märkt potatis är frisk och sorttypisk potatis med goda kokegenskaper samt rätt form och färg.